head

Kallelse bolagstämma 16 juni

» Kallelse_Årsstämma_GOG-160616.pdf

 

Gripen Oil & Gas AB (publ) är noterat på Aktietorget i Stockholm. Bolaget fokuserar på prospektering och produktion av olja och gas i Sverige och har en nuvarande portfölj bestående av 2 272 km2 prospekteringsareal på Gotland, Öland samt i Östergötland.

Företaget har gas resurser på 51 miljarder kubik fot i Östergötland, motsvarande 8,5 miljoner oljeekvivalenter, som redovisats av den oberoende konsultfirman OPC Ltd. Längre produktionstester, upp till 3 månader, på 3 brunnar har påvisat kontinuerligt flöde av högkvalitativ gas med över 97% metanhalt.

På Gotland har över 20 borrfärdiga prospekt identiferats genom tolkning av över 2 000 km omprocesserad 2D seismik i 2014, som fokuserar på Ordoviciska revstrukturer samt Kambriska sandstenar.